AAU logo

Creative Genius - Nytænk dig selv og dit arbejde

Creative Genius (CG) er en et-årig tværfaglig deltidsuddannelse i kreativitet på masterniveau (30 ECTS) som kan udvides til en fuld masteruddannelse. Uddannelsen retter sig mod alle, der er ambitiøse i arbejdet med udvikling af kreativitet for såvel sig selv, sit team og organisationen. Udbuddet startede i 2014 og der er optag en gang årligt.

du bliver væsentlig mere kreativ

- det samme gør din organisation

Du lærer at blande og anvende viden på tværs af fag, afdelinger og brancher til at levere originalt og nyskabende arbejde. Kreativiteten giver dig og din organisation mere viden til rådighed så I kan træffe langt mere kvalificerede beslutninger om nutid og fremtid. Kreativiteten åbner øjnene på ny når nye ideer udfordrer rutiner og eksisterende løsninger. Derudover lærer du at facilitere og lede nytænkning, udvikling og forandring i teams og i organisationer.

Uddannelsen giver dig et stærkt forskningsbaseret og fagligt teoretisk fundament for at ændre din praksis. Der vil i undervisningen være fokus på nye metoder og tankesæt, som løbende anvendes i din egen praksis. Anvendelsen af modeller, værktøjer og teknikker giver konkrete færdigheder i arbejdet med egen idéudvikling og samskabende kreative processer. Det særlige ved Creative Genius er det stærke fokus på, at du som deltager bliver langt mere kreativ som menneske, og derigennem forandre dit team og din organisation.

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet. Du kommer til at indgå i et tværfagligt studiemiljø og får rig mulighed for at netværke med spændende personer fra andre fagområder. Efter uddannelsen indgår du i et netværk med alle tidligere Creative Genius studerende - et kreativt fællesskab, hvorigennem du kan trække på viden fra stort set alle fagområder, og gøre det på den kreative måde du har lært på uddannelsen.

Forvandlingen mod et kreativt geni finder sted i København og består af 14 kursusdage med heldagsundervisning. Mellem undervisningsdagene anvender du det lærte direkte i arbejdet med dine daglige opgaver – hvad de end måtte være.

 

CREATIVE GENIUS I HOVEDPUNKTER

  • Denne uddannelse er for de meget ambitiøse – dem der virkelig tror på kreativitet som grundlæggende for nytænkning, innovation og udvikling.
  • Gennem uddannelsen vil du blive væsentlig mere kreativ som person. Herigennem forandre du også dit team og din organisation.
  • Du lærer at lede og faciliterer kreative processer i organisationen
  • Det er en praksisnær videreuddannelse baseret på videnskaben om kreativitet, hvor du direkte anvender de kreative metoder og tilgange i dit arbejde - hver dag.
  • Uddannelsen kickstarter din karriere som kreativ geni, hvor du, dit fag og al din livserfaring smelter sammen i mødet med dine opgaver – og du vil udvikle originale ideer andre ikke vil komme på.

FAKTa om uddannelsen

Varighed: 1 år på deltid

Sted: København / Aalborg

Studiestart: marts hvert år

Ansøgningsfrist: 17/12 - 2018

ECTS: 30

Pris: 39.500 (+ forplejningspakke)

Deltagere fortæller...

Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx”Før var kreativitet for mig lig med folk, der klipper i karton og laver tegninger. Efter at være begyndt på denne uddannelse handler det nu om at bruge viden, jeg ikke tidligere havde adgang til, til at sammensætte nye, fantastiske løsninger.”

- Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx

Anders Bæk, Senior Mechanical Engineer, Caljan Rite-Hite
”Min virksomhed laver ergonomiforbedrende udstyr til at læsse pakker ind og ud af lastbiler. Mængden af pakker stiger eksplosivt i disse tider, fordi folk handler på nettet, og de folk, der håndterer pakkerne, bliver nedslidte. I løbet af Creative Genius-uddannelsen er jeg kommet på nye løsninger på dette problem, som jeg er sikker på, at jeg ikke var kommet på ellers.” 

- Anders Bæk, Senior Mechanical Engineer, Caljan Rite-Hite