AAU logo

Creative Genius

Moduler

Creative Genius er en et-årig uddannelse der består af tre moduler samt en række opgaver hvor du anvender det lærte i din dagligdag. Modulerne er beskrevet i det følgende.

 

Skabelsen af et kreativt geni (Marts internat)

Et kreativt geni er en, der har let ved at få nye originale ideer og som er i stand til at forfølge en ide til den skaber impact. Det kreative geni arbejder ofte sammen med andre og gerne andre med en anden faglighed/profession, som kan skabe nytænkning indenfor sit eget område. Det kreative geni kan se begrænsningerne i det eksisterende og gennemskue mønstre, som kan begrænse forståelsen og løsningsrummet. Det kreative geni kan derudover holde fokus og være vedholdende trods den modstand nye ideer tit møder. Udviklingen til et kreativt geni kræver et indgående kendskab til, og arbejde med, egen kreativitet - to ting, der er gennemgående gennem uddannelsen.

Dette modul fokuserer på den forståelse af kreativitet og den træning, der er central i den personlige udvikling mod et kreativ geni. Hvordan skal du indrette dig så du får lettere ved at fokusere og holde dig åben overfor nye ideer og muligheder? Hvad er din kreative metode når du arbejder? Hvordan træner du din kreativitet? Modulet præsenterer teorier og en praksis for skabelsen af kreativt geni som du vil anvende i en række opgaver til at udvikle dig mod et kreativt geni. Du vil udvikle en dyb forståelse af din egen kreativitet og for hvordan du kan fortsætte din udvikling mod et kreativt geni - også efter endt uddannelse på Creative Genius. Du vil opdage at kreativitet først og fremmest handler om at tænke og gøre på en anden måde end du plejer - og om træning. Kreativitet bliver en ny vane i dagligdagen og ikke noget der er forbeholdt specielle opgaver eller lejligheder. Undervisningen består af et mix af forelæsninger, øvelser, træning og workshops. Når du har gennemført dette modul vil du… 

 • forstå hvad kreativ tænkning er og hvad det indebærer
 • have en værktøjskasse med alle de mest anvendte værktøjer til kreativ tænkning
 • kunne tænke fleksibelt, originalt og flydende på kommando
 • have udviklet og fået erfaring med din egen kreative metode
 • kunne træne og udvikle egen kreativitet fremover
 • kunne planlægge og gennemføre inkubationsperioder for dig selv

I dette modul bliver du evalueret individuelt (bestået/ikke bestået). Evalueringen er baseret på aktiv deltagelse i minimum 80% af undervisningen samt udførelse af givne opgaver.

Impact (maj internat)

Impact er betegnelsen for at få noget til at ske - at kunne omsætte sine ideer til praksis. Hvis ideer ikke skaber impact for kunden eller virksomheden er de ikke meget værd. At kunne skabe impact er grundstenen i innovativ eller entreprenøriel praksis og kreativitet er motoren der får det til at ske.

Dette modul fokuserer på hvordan du involverer andre i din kreative proces. Både dine kollegaer, ledere og andre uden for afdelingen/virksomheden eller endda uden for branchen. Hvordan får du dem til at sige ja til dine ideer? og hvordan får du dem til at deltage kreativt med al deres viden sammen med dig? Undervisningen består af et mix af forelæsninger, øvelser, træning og workshops. Når du har gennemført dette modul vil du…

 • have viden og erfaring om hvordan man skaber impact indenfor egen profession
 • forstå de vigtigste barrierer for at skabe impact
 • være i stand til at få andre med på dine ideer og med til at videreudvikle dem
 • have erfaring med kommunikation der fremmer kreativiteten i en gruppe
 • kunne lede andres udvikling af ideer så de skaber impact for dig og organisationen

I dette modul bliver du evalueret individuelt (bestået/ikke bestået). Evalueringen er baseret på aktiv deltagelse i minimum 80% af undervisningen samt udførelse af givne opgaver.

Kreative processer (august internat)

På Creative Genius defineres kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden, hvilket vil sige, at man kan anvende sin egen og andres viden uden at sidde fast i faglige, sociale eller kulturelle mønstre i form af vaner, fordomme, forståelser, regler, løsninger eller lignende. På modulet kreative processer præsenteres en værktøjskasse og en procesmodel det kreative geni bruger til at gøre det muligt at anvende en større del af sin egen og andres viden på en mønsterbrydende måde, der åbner op for nye forståelser, sammenhænge, problemforståelser og løsninger.

I de forrige moduler har det handlet om hvordan du udvikler og bruger din egen kreativitet samt hvordan du inddrager andre i din kreative proces. I dette modul fokuserer vi på hvordan du designer og faciliterer kreative processer for andre? og hvordan du leder andres kreative udvikling?

Når du har gennemført dette modul vil du…

 • Have viden og erfaring med at designe og facilitere kreative processer
 • Have viden og erfaring med at træne andres kreativitet
 • Have viden om at designe og lede kreative miljøer hvor folk har lettere ved at anvenmde deres viden

I dette modul bliver du evalueret individuelt (bestået/ikke bestået). Evalueringen er baseret på aktiv deltagelse i minimum 80% af undervisningen samt udførelse af obligatoriske opgaver.

ANVENDELSE I HVERDAGEN (opgaverne mellem internaterne)

På uddannelsen fokuserer vi på at teorierne og metoderne du lærer bliver anvendt i hverdagen. Vi stiller løbende en række opgaver der alle handler om at anvende det du lærer i din hverdag. Du skal altså ikke lave en masse ekstra opgaver ved siden af dit normale arbejde, men du skal gøre det du plejer på en ny måde så du skaber mere kreativitet og impact i hverdagen. Det er i hverdagen du for alvor lærer at arbejde med metoderne og udvikler dig som kreativt geni. Gennem opgaverne arbejder du med at få mere kreativitet og dermed anvendelse af mere viden i dit daglige arbejde. Opgaverne er altid forankret i dit daglige arbejde. Opgaverne udarbejdes individuelt, men du vil blive faciliteret og guidet til at samarbejde med deltagerne på Creative Genius. Når du har gennemført opgaverne vil du…

 • have erfaring med at arbejde som et kreativ geni
 • være i stand til at udfordre og evalurere din egen kreative produktion
 • være i stand til at udfvikle og evaluere din egen kreative metode
 • være i stand til at udfordre dominerende ideer og praksis indenfor egen profession
 • være i stand til at lave en impact med dine ideer
 • være i stand til at inddrage andres viden i arbejdet med dine eller andres ideer

IHjemmeopgaverne bliver evalueret udfra en individuel mundtlig eksamen med karakter (bestået/ikke bestået).

Deltagere fortæller...

Lena Brammer Nielsen, selvstændig keramiker og kreativ underviser”Jeg vil bruge det, jeg har lært på uddannelsen,
til at undervise fx helt almindelige produktions-virksomheder, som gerne vil udvikle deres produkter eller arbejdsgange. Jeg har arbejdet med kreativ udfoldelse i mange år, men har manglet forskningsbaseret viden om kreativitet. En universitetsgrad giver lidt mere tyngde, når jeg skal ud hjælpe virksomhederne. Jeg tænker, at flere vil tage mig ind.”

- Lena Brammer Nielsen, selvstændig keramiker og kreativ underviser

Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx”Den virksomhed, jeg arbejder for, får mere og mere konkurrence, så vi skal arbejde hårdere. Nogle af de værktøjer, jeg har fået på Creative Genius, kan gøre mig endnu bedre til at sikre, at vi er foran vores konkurrenter i produktudviklingen.”

- Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx