AAU logo

Creative Genius

Studiemiljø

Studiemiljøet på Creative Genius er centralt i forhold til din og de andre deltagers læring og udvikling henimod et kreativt geni. Mange af studie-elementerne vil være nye for de fleste - også for deltagere, der har studeret på Aalborg Universitet. Vi har udviklet et unikt studiemiljø, der udvikler dine evner til at tænke kreativt alene og sammen med andre samt til at skabe impact med dine ideer. I det følgende kan du læse om det studiemiljø, som du bliver en del af på Creative Genius.

Problem baseret læring med stærk fokus på kreativitet

På denne uddannelse anvender vi en undervisningsmetode, som vi har udviklet til at gøre mennesker mere kreative - det vil sige at kunne anvende sin viden frit og uhæmmet uden at sidde fast i hverken faglige, sociale eller kulturelle mønstre. Vi kalder det Creative Platform Learning. Det er en videreudvikling af den traditionelle problembaseret læring, hvor vi har integreret principperne fra Kreativitetens Didaktik, Den Kreative Platform og Training Program for New Thinking. Disse principper er centrale i skabelsen af et åbentsindet og kreativt miljø, hvor det er lettere at anvende sin viden på tværs, være dybt motiveret, koncentreret og meget tryg. Vi taler ikke kun om hvordan man bliver et kreativ geni - vi praktiserer det fra start til slut i alt hvad der foregår. Det giver et dynamisk studiemiljø med højt til loftet, hvor udviklingen af originale ideer bliver en hverdagsoplevelse for deltagerne.

Daglig træning i kreativitet

Gennem det meste af studiet vil du udføre kreativitetstræning. Dette vil sikre, at du hele tiden udvikler dine kreative evner såsom at kunne tænke originalt, fleksibelt, flydende, være fokuseret, kunne sige JA og bygge videre på ideer samt kunne anvende viden på tværs. På selve kursusdagene vil træningen være naturligt integreret i undervisningen. Når du er hjemme vil du de fleste dage modtage træning i kreativitet. Dette sker gennem SMS/e-mail samt gennem et digitalt træningsprogram. Du skal forvente mellem fem og 10 minutters daglig træning i gennemsnit. Det er primært denne træning, der vil skabe en både hurtig og langvarig effekt på din evne til at tænke kreativt på kommando i din hverdag, på dit arbejde og i din fritid. Kreativitetstræningen er også en vigtig brik i opbyggelsen af det kreative miljø, som vi har på kursusdagene.

Undervisningen

I løbet af den et-årige uddannelse er der 14 kursusdage fordelt på 3 internater og 3 enkeltstående kursusdage. Hver eneste kursusdag vil være et energisk, spændende og dybdegående miks af teori, individuelt arbejde, kreativt samarbejde og praktiske øvelser. Vi vil give dig en konkret oplevelse af hvad det vil sige, at være en del af et kreativt miljø. Det kan vi gøre fordi vi anvender en undervisningsmetode vi har udviklet til det formål. Metoden indebærer, at der er en række forhold, der vil være anderledes end du er vant til. Du vil for eksempel aldrig skulle læse litteratur som forberedelse til en kursusdag. Litteraturen gøres først tilgængelig efter en tilhørende undervisning. Ideen er at litteraturen skal anvendes som en refleksion over det der skete i undervisningen. Det er på samme måde ikke muligt at læse forud. Du vil få information om relevant litteratur, når du med fordel vil kunne anvende det som refleksion. Herved øges opgave fokus samt din mulighed for at få en nærværende praktisk erfaring før en mere objektiv teoretisk og refleksiv forståelse. Du vil opleve, at der er mange andre forhold ved undervisningen, som vil være nye for dig - og som måske i første omgang virker underlige. Alt er dog designet og udviklet for at gøre det muligt at udvikle dig mest muligt som kreativ geni. Så kom med et åbent sind - så vil vi guide dig og træne dig gennem din udvikling.

Kreativt Samarbejde

Vi vil udvikle dig til at blive et kreativt geni og vi vil udstyre dig med en værktøjskasse, som du kan anvende både når du arbejder alene og sammen med andre. Et kreativt geni er en, der har en idé og som er i stand til at forfølge den ide - både med flere ideer og med nye måder at anvende viden på. Denne proces foregår ofte i samspil med andre og gerne andre med en anden faglighed/profession, som kan skabe nytænkning indenfor dit eget område. På kursusdagene vil du blive trænet i at samarbejde kreativt på tværs af faggrænser/professioner. Du arbejder på dit eget projekt, men du gør det ofte sammen med andre i skiftende grupperinger. De teknikker du lærer gennem træningen i kreativt samarbejde kan du anvende i dit arbejde (og privatliv) til at skabe bedre forståelse og/eller nytænkning indenfor din profession.

Forhold du skal være opmærksom på

Vær opmærksom på at undervisningen på kursusdagene er meget intens. Måden vi underviser på vil kræve din aktive deltagelse og tage din fulde opmærksomhed. Det betyder, at der ikke er mulighed for andre gøremål før undervisningen slutter om aftenen. Det vil heller ikke være muligt at kommunikere med omverdenen. Som led i at skabe de optimale betingelser for et kreativt studiemiljø er det ikke muligt at bære mobiltelefon eller ur i undervisningstiden. Inden kursusdagene vil du få oplyst et nummer til en "nødtelefon", der kan ringes til hvis nogen af dine nære vil dig noget meget vigtigt. Så sørger vi for at du får besked og mulighed for at ringe tilbage.

For at få det fulde udbytte af undervisningen anbefaler vi, at du på internatterne heller ikke kommunikerer med omverdenen efter at undervisningen slutter om aftenen. I hvert fald ikke om emner, der kan tage din opmærksomhed væk fra det der er foregået i løbet af dagen.

Deltagere fortæller...

Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx”Før var kreativitet for mig lig med folk, der klipper i karton og laver tegninger. Efter at være begyndt på denne uddannelse handler det nu om at bruge viden, jeg ikke tidligere havde adgang til, til at sammensætte nye, fantastiske løsninger.”

- Jesper Heinemeier, Technical Manager, SafeEx

Søren Hansen, underviser på Creative Genius

Søren Hansen, underviser på Creative Genius

Christian Byrge, underviser på Creative Genius

Christian Byrge, underviser på Creative Genius