AAU logo

Creative Genius

Uddannelsen

Creative Genius er en et-årig universitetsuddannelse på masterniveau. Du kan tage den som en selvstændig uddannelse eller som en del af din nuværende uddannelse på masterniveau. Den er normeret til 30 ECTS. I det følgende er uddannelsens vigtigste elementer introduceret.

Hvad er et kreativt geni?

På Creative Genius defineres kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. At viden anvendes uhæmmet vil sige at det kreative geni ikke i samme grad lader sig begrænse af de mønstre, der definerer alle professioner i form af anvendte teorier og metoder og en identitet baseret på hvordan man omgås kollegaer, kunder, problemer og løsninger. Denne selvforståelse kan let begrænse kreativiteten i det daglige arbejde fordi det kan være svært at se ud over hvordan det plejer at være. Det kreative geni kan gå ud over den sædvanlige begrænsede vidensanvendelse og anvende al sin viden til at nå indtil kernen eller essensen i det han eller hun arbejder med og til at se ud over de rammer, der normalt afgrænser et kendt løsningsfelt. Derudover er det kreative geni i stand til at bruge sin kreativitet og viden om kreative processer til at samarbejde på tværs af faggrænser, professioner og brancher. Her henter det kreative geni inspiration til nye måder at gøre tingene på indenfor sit eget felt. Endelig er det kreative geni vedholdende og handlende og skaber derfor ofte en impact i arbejdet med sine ideer.

Alle, uanset profession og personlighed kan udvikle sig i retning af et kreativt geni og dermed bidrage til nytænkningen i den organisation han eller hun arbejder i. Her er et par eksempler på hvad det kreative geni kan arbejde med indenfor forskellige brancher.

 • Lederen, der ønsker at skabe et kreativt arbejdsmiljø i sin afdeling eller virksomhed
 • HR medarbejderen, der arbejder med organisationsudvikling eller medarbejderudvikling
 • Underviseren eller konsulenten der skal gennemføre eller undervise i kreative processer
 • Økonomen, der arbejder med organisationens forretningsmodel, markedsføringsstrategi eller andet
 • Ingeniøren, der arbejder med forskning, udvikling, produktion eller planlægning
 • Den sundhedsfaglige i sit arbejde med diagnosticeringsmetoder eller behandlingsmetoder
 • Deltageren i et innovationsprojekt, hvor målet er stor innovationshøjde
 • Den idrætsfaglige, der udvikler nye træningsformer eller pædagogikker hertil
 • Byplanlæggeren, der arbejder med fremtidens byplanlægning eller infrastruktur
 • Iværksætteren, der har brug for at nytænke og lave en impact
 • Alle der arbejder med udvikling, nytænkning, innovation, og entrepreneurskab

Listen er på ingen måde udtømmende. Alle der har brug for at kunne se med friske øjne på deres daglige opgaver og nytænke morgendagens løsninger vil have glæde af at udvikle sig til et kreativt geni. Rejsen begynder med uddannelsen Creative Genius.

Uddannelsens opbygning

Creative Genius består af tre moduler og en række opgaver der sikre at du kan anvende det lærte i dagligdagen. Marts modulet hedder skabelsen af et kreativt geni og handler om udvikling af din egen kreativitet så du får lettere ved at være kreativ og bruge mere viden i dine opgaver. Her vil du træne dine kreative kompetencer og få en dyb forståelse af hvordan du kan anvende din kreativitet i forskellige sammenhænge. Maj modulet hedder impact og handler om hvordan du inddrager andre i et kreativt samarbejde om dine opgaver. Du udvikler din egen værktøjskasse til at inddrage andre i arbejdet med dine ideer og få dem ført ud i livet så de skaber impact. August internatet hedder kreative processer Her lærer du at facilitere kreative processer og lede kreative organisationer. Du kan læse mere om modulerne ved at trykke her.

Vi lægger stor vægt på at du kan anvende de teorier og metoder du lærer. Derfor kommer du mellem internaterne til at arbejde med en række opgaver, hvor du anvender det du har lært i modulerne til at skabe nytænkning og impact i dit daglige arbejde. Der er ingen opgaver der ikke involverer det der alligevel sker i din dagligdag. Eksaminationen er placeret i januar måned.

Studiemiljø

På Creative Genius har vi et unikt studiemiljø designet ud fra vores egen teori om kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Alt hvad der foregår i undervisningen, alle opgaver du udfører, al træning, måden vi holder pauser på - alt sammen er designet og tilrettelagt således, at du udvikler dig mest muligt mod at blive et kreativt geni. Vi ligger vægt på at give dig en primær oplevelse af at være i det kreative miljø som du kan skabe derhjemme for dig selv og andre. På den måde får du den bedste læring og du bliver i stand til at genkende miljøet når du selv arbejder med det. Det er grundlæggende for denne udvikling at du på kursusdagene møder et miljø baseret på fen række grundlæggende principper, som vi gennem vores forskning og undervisning har erfaring med kan skabe et kreativt læringsrum. Du kan læse mere om studiemiljøet ved at trykke her.

Den Videnskabelige baggrund

Creative Genius uddannelsen er et resultat af mange års forskning i kreativitet samt udvikling af teorier, metoder, værktøjer og koncepter til at gøre folk indenfor alle områder mere kreative. Det videnskabelige personale tilknyttet denne uddannelse har mange års forsknings- og undervisningserfaring bag sig. I deres forskning har de arbejdet sammen med alle typer af offentlige og private organisationer. De er anerkendte både nationalt og internationalt for opfindelsen af en række praksisnære koncepter, herunder blandt andet Den Kreative Platform, Kreativitetens Didaktik (3D didaktik), Training Program for New Thinking og Creative Platform Learning. Du kan læse mere om disse koncepter og forskningsgruppen bag på uva.aau.dk. Det videnskabelige personale du møder under uddannelsen udgøres primært af lektor Søren Hansen og lektor Christian Byrge. De er vidt forskellige i deres tilgange, og supplerer hinanden fortræffeligt. På trods af deres forskellige baggrunde både uddannelses-, arbejds- og forskningsmæssigt, vil du opleve at deres respektive energiske og nærværende tilgange går op i en højere enhed og gør undervisningen engagerende og spændende. Både Christian Byrge og Søren Hansen har udgivet en række bøger og videnskabelige artikler om kreativitet gennem en lang årrække.

Deltager fortæller...

Mette Idskou, jordemor, Region Midtjylland”Sygehusvæsenet har brug for at gentænke måden at være sammen med patienterne på. Mange oplever nemlig patienter, som ringer og spørger om noget, som vi allerede har talt om under vores konsultationer. Jeg vil bruge det, jeg har lært på Creative Genius-uddannelsen, til at skabe en større værdi for patienterne under mine konsultationer og formidle mine budskaber på en anden og bedre måde.”

- Mette Idskou, jordemor, Region Midtjylland

Jonatan Nørholm Jørgensen, gartner og socialpædagog”På uddannelsen har jeg lært, hvordan man bruger sin viden mere konstruktivt sammen med andre, og det vil jeg gerne ud og undervise andre i. Der er nemlig meget viden internt i organisationer, som ikke bliver brugt, når man skal løse et problem, og ofte er man hurtige til at hive konsulenter og eksperter ind udefra.”

- Jonatan Nørholm Jørgensen, gartner og socialpædagog