AAU logo

Creative Genius - Nytænk dit fag og arbejde

Optagelse

Du skal som minimum have en akademisk bachelorgrad, professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse.

 

OPTAGELSE PÅ DISPENSATION

Hvis du ikke har en af de ovenfor anførte uddannelser, kan du ansøge om dispensation. Der gives dispensation, såfremt det - ud fra en konkret vurdering skønnes - at du har tilsvarende eller relevante forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravet.

 

UDVÆLGELSESKRITERIE

Der optages maksimalt 20 deltagere på uddannelsen om året, og indskrivningen sker efter først til mølle princippet. Udvælgelsen af kvalificerede ansøgere er derfor ikke relateret til krav om relevant erhvervserfaring.

 

KURSUSDAGE

Uddannelsen består af 14 kursusdage, fordelt på 6 internatseminarer samt en enkeltstående erfaringsdeling / evalueringsdag.

 

Pris og omkostninger

Prisen på Creative Genius uddannelsen er DKK. 39.500,-. Prisen dækker undervisningen på alle kursusdage,, udleverede materialer, fysiske værktøjer, adgang til træningsprogram. Herudover skal der påberegnes on obligatorisk forplejiningspakke på cirka 9.000,-. 

 

RAMMER OG FACILITETER

Undervisningen finder sted på Comwell Hvide Hus Aalborg. Vi anbefaler overnatning på hotel på dage hvor vi slutter sent om aftenen. Vi har aftalt en fast pris med hotellet på 710 kroner ved overnatning på Comwell Hvide Hus Aalborg (Husk at meddele at I er deltagere på Creative Genius uddannelsen på Aalborg Universitet ved booking).

 

Ansøgning

Vi optager maksimalt 20 deltagere og minimum 10 deltagere årligt efter først til mølle princippet.

FAKTa om uddannelsen

Varighed: 1 år på deltid

Sted: Aalborg

Studiestart: marts hvert år

Ansøgningsfrist: Der er ikke åbent for optag på nuværende tidspunkt.

ECTS: 30

Pris: 39.500 (+ forplejningspakke)

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.

Deltagere fortæller...

Lena Brammer Nielsen, selvstændig keramiker og kreativ underviser”Jeg vil bruge det, jeg har lært på uddannelsen,
til at undervise fx helt almindelige produktions-virksomheder, som gerne vil udvikle deres produkter eller arbejdsgange. Jeg har arbejdet med kreativ udfoldelse i mange år, men har manglet forskningsbaseret viden om kreativitet. En universitetsgrad giver lidt mere tyngde, når jeg skal ud hjælpe virksomhederne. Jeg tænker, at flere vil tage mig ind.”

- Lena Brammer Nielsen, selvstændig keramiker og kreativ underviser